lol

1: vem e du

2: är jag din mamma

3: e jag en bra mäniska

4: ligger du på en pizza

5: har du rätt