lol

1: lol

2: är jag cool

3: är jag bäst

4: har jag hög IQ

5: är du dum