Livets kemi del 1

1: Hur många valenselektroner har en kolatom?

2: Hur många elektronparbindningar finns det i en kolatom?

3: Vilket ämne är ett kolväte?

4: Vilken ämne är ett omättat kolväte?

5: Vad menas med mättade kolväten?

6: Vilken ändelse slutar alla kolväten på i metanserien?

7: Vilken funktionell grupp har alkoholer?

8: Vilken ändelse slutar alla kolväten på hos alkoholer?

9: Vilken funktionell grupp har ketoner?