livet borja i irak

1: christian är som en?

2: har David en______

3: land

4: bil

5: bil