liverpool

1: när grundades dom

2: hur ser deras kläder ut

3: vad heter lag kaptenen

4: villket lan är laget i från

5: villket land är trännaren i från

6: vem av dessa spelare har spelat i det laget

7: har en svenska spelat där

8: och vad heter svensken