Lilla Erik

1: Hej

2: Vad gillar Erik?

3: Vilket spel gillar jag?

4: Jag eller du?

5: Svär jag eller inte?