Leondre devries

1: Hur gammal är Leo 7 okt 2017?

2: Vad är leo's fulla namn?

3: Var föddes Leo?

4: Vad heter bandet leo är med i?

5: Vilken tv show var han och bandet med i?

6: Vad heter hans syster?

7: Vad heter hans hund?

8: Han och bandet släppte ett nytt album 2017, vad heter albumet?

9: Vad var hans första rap namn?

10: Är du en bambino?