Leddjur-Hexapoda-Steklar

1: Ordningen Steklar-Underordningen?

2: Ordningen Steklar-Underordningen?

3: Ordningen Steklar-Underordningen Midjesteklar-Familjen? "Brett huvud, bredare än mellankroppen • Bred krage på mellankroppen • Antingen svart och röda med lång stjälk eller svarta och gula"

4: Ordningen Steklar-Underordningen Midjesteklar-Familjen? "Oftast mycket håriga • Pollenkorg eller liknande • Halsskölden når inte till vingfästet • Breda bakfötter"

5: Ordningen Steklar-Underordningen Midjesteklar-Familjen? "Typiska midjesteklar med extremt långa antenner • Antenner med minst 16 segment • Ofta långa äggläggningsrö"

6: Ordningen Steklar-Underordningen Midjesteklar-Familjen? "Gleshåriga • Framvingar i vila veckade ihoplagda. • Bakkroppen då synlig • Ögon djupt inskurna • De flesta gul-och svartrandiga • Samhällen med drottning och arbetare. • Drottningen övervintrar"

7: Ordningen Steklar-Underordningen Midjesteklar- Familj?