Lång eller kort?

1: Är dina kompisar längre än dig?

2: Hur lång är du?

3: Når du ner med fötterna när du sitter på en vanlig stol?

4: Vad väger du?

5: Är du över 155 cm lång?