lag o rätt

1: När blir man straffmyndig

2: Vad gör polisen???

3: Vad bestämmer Sveriges riksdag??

4: Vad bestämmer regeringen

5: Vilka utser vem som blir rikspolischefen

6: Vad heter det när man gör en utredning som polis och åklagaren gör för att se om ett brott har skett

7: Vad kallas det att ställa någon till svars för ett brott i en domstol

8: Vad för stöd ger kommunen till sina invånare så som t.ex...?

9: Vem är det som leder rättegången

10: Vad gör det 3 nämndemännen

11: Vem är den målsägande

12: Vem är den tilltalade

13: Vad är en åklagare

14: Vad gör målsägandebiträdet

15: Vad gör försvarsadvokaten

16: Vad gör en tingsnotarie

17: Vem är ett vittne

18: Vilka är våra domstolar i Sverige

19: vad är tingsrätten