L22

1: Vad brukar L22 göra

2: Har L22 en flickvän

3: Hur mycket subbs har L22

4: Vilken färg har L22 på sitt hus

5: Brukar han spela skuta spel

6: Var bor L22

7: Känner L22 wippit och softisFFS