kub frågor

1: vad heter den här kuben

2: vilken färg är det

3: vilken modell är det

4: hur stor är kuben i milimeter

5: vad heter den kuben