Kristendom

1: Vad symboliserar ett krucifix?

2: Vad kallas kristnas heliga rum?

3: Varför ges nattvarden?

4: Vad kallas kristnas heliga skrifter?

5: Ungefär hur många kristna i hela världen finns det?

6: Vilka traditioner firar vi inom kristendomen?

7: Sjunger man salmer i kyrkor ?