Konsthistoria

1: Vad heter den första abstrakta konststilen?

2: Att måla avbildningar som inte är realistiska kallas för

3: Vem är han?

4: Vilken ism är tavlan målad i?

5: Icke-föreställande konst kallas för:

6: Vilken ism?

7: Kons-stilen heter:

8: Vad heter konst-stilen där man framställer bilder med små fragment i en mycket begränsad färgskala.

9: Vilken ism är det?

10: Campbell's Soup Cans är skapad av:

11: Vad är Romero Brittos favorit kons-stil?

12: Vad är Frida Kahlos favorit konst-stil att skapa bilder?