Kommunikation och medierna

1: Vilken av följande medier kan erbjuda envägskommunikation?

2: Vilken av följande är ett massmedium?

3: Vad är mediekultur?

4: Vad är ett socialt medie?

5: Vilken teori säger att man genom våldet i rutan skapar ett upplopp för våldet?