Kommer du bli känd?

1: Vad gör du på fritiden?

2: vad brukar du drömma?

3: Tränar du på att sjunga?

4: Hur länge har du velat bli känd?

5: Hur gärna vill du bli känd?