Kol

1: Innehåller en guldring kol?

2: Hur många olika kol former finns det?

3: Vilka två ämnen innehåller inte kol?

4: Är grafit ett mineral?

5: Hur många kolatomer har en heptan?