Klimatfrågor

1: Vad definierar en tropisk orkan?

2: Hur skapas de kraftiga vindarna i en tropisk orkan?

3: Vad menas med orkan på våra breddgrader?

4: Vad är skillnaden mellan klimat och väder?

5: Vad är jordens energibalans?

6: Hur uppkommer vindar?

7: Vad är corioliskraften?

8: Vad är typiskt för maritimt klimat?

9: Vad är typiskt för kontinentalt klimat?

10: Hur uppkommer El Nino?

11: Vilka konsekvenser har El Nino?

12: Vad tror forskarna har orsakat tidigare klimatförändringar?

13: Varför är växthuseffekten förutsättningen för allt liv på jorden?

14: Vilka är IPCC?