Kissar du på dig ofta

1: Paulo dydala

2: Kissar du på dig ofta

3: Kissar du på dig ofta

4: DDG

5: Är DET SKÖNT ATT KISSA PÅ SIG