kiruna rump släckare

1: har du en överhetted rööv

2: boor di i kiiruna

3: gillar di kakktus

4: brunsås

5: backa hiilv

6: had ddu äöverhetted rööööv vid tillföäälet