King aout

1: Vilken boll använder man

2: Vad hände om det blir egen ruta eller utanför

3: Hur många bollar använder man

4: Vilka piäser/rutor finns

5: Hur många rutor finns det

6: Är det slut nu