Kimmy powwer

1: Va heter kimmy powwer på riktigt

2: Har kimmy powwer barn

3: Va heter kimmys sambo på rikdigt

4: När dog elis och pixel

5: Hur många bröder har kimmy powwer