Kfoforoorlrlrlrlrlrk

1: GKjgjsjkdlgl

2: Är du smart?

3: Är jag smart?

4: Hur många år är du?

5: Var detta quizet bra?