Keyyo

1: hur gamal är hon

2: Vilken emoji är hon

3: Är hon du i huvudet

4: gillar hon banan

5: hon är bäst