kemi

1: vilken kategori finns guld i

2: vad heter den värdefullaste ädelmetallen.

3: vilken av följande är en gas

4: vilken av följande är mest explosiv i kontakt med vatten

5: vilken av följande är inte ett grundämne