KBAB

1: Vilket namn har?

2: Vem är?

3: Htt?

4: OJ

5: att