kayla från lilla klass clogg

1: Hur många år är kayla

2: vem är bäst

3: vilken färg gillar kayla

4: vad är kaylas stil

5: vilket land är kaylas hemland

6: vad är kaylas favo mat