Katt eller hund?

1: katt eller hund?

2: Katt eller hund?

3: Katt eller hund?

4: Katt eller hund?

5: Katt eller hund?

6: Katt eller hund?