Kär?

1: Tycker du att du är kär?

2: Är ni lika gamla?

3: Går ni i samma skola

4: Vilken bokstav börjar hans/hennes namn på?

5: Vet du vad hans/ hennes föräldrar och syskon heter?

6: Hur känner du dig när du ser honom/henne?

7: Hur känner du dig när du ser honom/henne?

8: Har du varit hemma hos han/henne?

9: Tänker du ofta på hur det skulle vara om ni var ihop?