Kapittel 4 og 6

1: Hvis du handler i en butikk på Bergen Storsenter, hvilken lov regulerer salg mellom butikken og deg?

2: Hva kalles de som ikke har fullført annen skolegang enn grunnskolen?

3: Uanmeldt kriminalitet kalles?

4: Hvilken selskapsform har et egenkapitalkrav?

5: Hva er forkortelsen for Allmennaksjeselskap?

6: Hva får du først hvis du lar være å betale en regning?

7: Hva er et forbrukersamfunn?

8: Hva er ubetinget fengsel?

9: Hva er bruttolønn?

10: Hvor mange betalte likninganmerkning i 2012?

11: Hva heter organisasjonen som har beregnet standardutgifter til ulike husholdningstyper?

12: Kapital er

13: Hvilken straff er minst?

14: Hva kalles Norges øverste domstol?

15: Hva står CV for?

16: Hva er den strengeste straffen en kriminell kan få i Norge? Gulag

17: Hva har du rett på hvis reparasjonen av varen tar mer enn en uke?

18: Hvor høy arbeidsledighet ønsker politikerne?

19: Hva er reklamasjonsrett?

20: Hva er de to ulike sakstypene i det norske rettsystemet?

21: Hva er de to ulike sakstypene i det norske rettsystemet?

22: Hva er sosialt avvik?