kapittel 2

1: hva er stress?

2: reaksjonen individet får kalles for

3: stressor er

4: I følge Darwin er stress en

5: "fight-or-flight" er hensiktsmessig når

6: typisk ved kumulativt stress er at

7: en rekke helseplager, særlig utbrenthet er knyttet til:

8: de fire forklaringsmodellene for individuelle forskjeller å reagere på en stressor:

9: typisk ved kumulativt stress

10: robusthet forklart på en annen måte:

11: Robusthet er et samspill mellom

12: sårbarhet dreier seg om

13: er det mulig å trene opp robusthet

14: samtidige stressorer er

15: hvis en stressor utfordrer selve grunntryggheten i livet kan vi snakke om

16: eksempel på traumatisk stress kan være

17: å stille høye krav til seg selv kan være

18: tekniske problemer ved eksamen kan være

19: hvilke personlighetskjenneteng har vist seg å ha positiv innvirkning på å håndtere stressor