Kapacitetstest Kontaktia

1: Tåg förhåller sig till spår som bil förhåller sig till:

2: Vilken passar inte in:

3: Komplex är motsatsen till:

4: Alla datorer är elektronik. Alla laptops är datorer. Om båda påståendena är sanna, vilken är den mest logiska slutsatsen

5: 30 klockor kostar 1460 Euro. Vad kostar 6 klockor?

6: Vilken siffra färdigställer ekvationen? 37 + 4 = 52 - ?

7: Vilket tecken färdigställer ekvationen? 32 ÷ 4 = 11 ? 3

8: Vilken siffra kommer härnäst i sekvensen? 8, 11, 15, 20, 26

9: Vilket block kompletterar den följande sekvensen?

10: Vilket block kompletterar den följande sekvensen?