känner du wonder

1: vilken färg har wonder

2: Vad gillar wonder mest

3: vad är wonders favvo mat

4: hur ofta ploppar wonder under ett ridpass

5: gillar wonder gå in från hagen

6: dricker wonder mycket

7: ploppar wonder på ett ställe i boxen

8: gillar wonder sin lila matte olivia