Känner du verkligen mig?

1: vad tycker jag om mig själv?

2: Hur lätt blir jag arg?

3: Vilket spel gillar jag mest?

4: Hur är jag egentligen?

5: Tycker jag att detta är skit jobbigt?