Känner du mig?

1: Hur gammal är jag?

2: Vad har jag för favoritfärg?

3: Sämsta ämnet

4: Vilken app använder jag mest?

5: Vad har jag för telefon