Känner du mig?

1: Mellan namn?

2: Singel?

3: Vad tycker jag mest om?

4: Hur många människor kan jag lita på?

5: Vem är jag mest med?