Känner du mig?

1: Hur gammal är jag?

2: Har jag ett syskon som är dött?

3: Vad heter mina syskon?

4: Vad heter mina syskon?

5: Vad är mina största intressen?

6: Vad är mina största intressen?