Känner du mig KLARA XD

1: När föddes jag?

2: Vad är jag mest rädd för?

3: Gillar jag någon?

4: Hur ofta pratar jag med personen jag gillar?

5: Vem spelar jag mest med på lol med dig?

6: Vad är min favorit mat?