Känner du Jocke och Jonna

1: Vad heter deras hundar

2: Vad heter deras byggare men kompis

3: Är Jonna en sångare och inte Jocke

4: Redo för sista frågan

5: Var detta quiz bra

6: Tror du att du har fått 6/6