Känner du Blendis?

1: När fyller jag år?

2: Favoritmärke?

3: Vilket år är jag född?

4: Vad heter min mamma?

5: Hur många syskon har jag?

6: Vad är min mammas barndomsnamn?

7: Hur lång är jag?

8: Vilket dagis gick jag på?

9: Var i Kosovo kommer jag ifrån?

10: När skaffade jag glasögon?