Känner du Andra?

1: Hur gammal är hon?

2: När fyller hon års

3: Har hon BH?

4: Detta är världens kortaste quiz!

5: Hejdååå