Käner du mig

1: Är det jag på bilden

2: Har jag några syskon

3: Har jag hund

4: Har jag någon hån smakat vitkol

5: Hur gamal är jag

6: Vad heter jag i mellan namn