kändisra

1: vad heter jonna i efter namn

2: vad heter jocke i feternamn

3: viken är jonnas favorit mat

4: vad hwter jocke och jonnas hund

5: hur gammal är jonna