Kändis

1: Vad gillar du gör i din Fritid

2: Vad gör som en kändis

3: Hur många barn vill du ha

4: svär du

5: vill du ha en man