Kan jag gissa vad du heter?

1: Är du en tjej eller kille?

2: Är du döm i hövve

3: Hur hade du tänkt att jag ska försöka gissa ditt namn?

4: Vad heter jag?

5: Oklart?