kan du

1: vad heter jag i efternamn

2: vad vil ldu göra

3: när är jag föd

4: var är jag

5: vet ej