Kan du springa

1: Har du fötter

2: Har du en hjärna

3: Kan du springa ett varv runt ditt hus

4: Hur mår du idag

5: Sista frågan eller