kan du shuffla?

1: Vad är shuffle?

2: Hur shufflar man?

3: Har du musically?

4: Vilken musik har man när man shufflar?

5: Är shuffle populärt?