Kan du överleva

1: Vad är den bästa väskan du kan ha med dig

2: Vad ska du ha med dig först och främst

3: Vet du vad ett eldstål är

4: Har du varit i en skog

5: Har du sett ett vilddjur eller djur som finns i svenska skogen