Kan du norska?

1: Vad betyder dust?

2: Vad betyder alene?

3: Vad betyder klemm?

4: Vad betyder kan du ikke?

5: Vad betyder pen?